Przejdź do treści Przejdź do stopki

Czy przekazanie fiskusowi danych o sprzedającym przez internet oznacza, że zapłaci on podatek – wyjaśniamy

W dobie cyfryzacji sprzedaż internetowa staje się coraz bardziej powszechna. Wielu przedsiębiorców oraz osób prywatnych zastanawia się, jakie są obowiązki podatkowe związane z handlem online. Ostatnie doniesienia na temat przekazywania fiskusowi danych o sprzedających wywołały pewne kontrowersje. Czy oznacza to, że każda sprzedaż przez internet będzie podlegać opodatkowaniu? Ekspertka z Kancelarii Semper Paratus Legal House rozwiewa wątpliwości.

Przekazywanie danych fiskusowi – co to oznacza?

W artykule opublikowanym przez Bankier.pl, ekspertka w dziedzinie prawa podatkowego tłumaczy, że samo przekazanie fiskusowi danych o sprzedającym przez platformy sprzedażowe nie jest równoznaczne z automatycznym obowiązkiem zapłaty podatku. Urzędy skarbowe zbierają te dane głównie w celu monitorowania i analizy ruchu handlowego w sieci.

Kiedy sprzedaż podlega opodatkowaniu?

Nie każda sprzedaż internetowa będzie podlegać opodatkowaniu. Kluczowym czynnikiem jest tutaj regularność oraz skala prowadzonej działalności. Jeśli sprzedaż ma charakter okazjonalny, np. sprzedaż używanych rzeczy, nie ma obowiązku zgłaszania tego do urzędu skarbowego. Natomiast, gdy działalność ma charakter zorganizowany i ciągły, może być konieczne zarejestrowanie działalności gospodarczej i płacenie podatków.

Jakie są obowiązki sprzedających?

Sprzedający, którzy prowadzą działalność gospodarczą, muszą spełniać pewne obowiązki podatkowe:

  1. Rejestracja działalności gospodarczej.
  2. Prowadzenie ewidencji sprzedaży.
  3. Zgłaszanie przychodów do urzędu skarbowego.
  4. Opłacanie odpowiednich podatków (PIT, VAT).

Czy przekazanie danych oznacza kontrolę podatkową?

Przekazanie danych fiskusowi nie oznacza automatycznie kontroli podatkowej. Dane te służą przede wszystkim do analizy i mogą być podstawą do ewentualnych działań w przyszłości, ale nie jest to równoznaczne z natychmiastowym nałożeniem obowiązku podatkowego.

Podsumowanie

Warto być świadomym obowiązków podatkowych związanych ze sprzedażą internetową, jednak nie każde działanie w sieci wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Kluczowym elementem jest charakter prowadzonej działalności. Ekspertka z Kancelarii Semper Paratus Legal House podkreśla, że przekazanie fiskusowi danych o sprzedających ma głównie charakter monitorujący i nie oznacza automatycznego opodatkowania każdej transakcji.