Przejdź do treści Przejdź do stopki

Fundacja Rodzinna: Czy Przepisy Fiskalne Wprowadzają Dyskryminację Małżonków?

Fundacja Rodzinna: Czy Przepisy Fiskalne Wprowadzają Dyskryminację Małżonków?

Fundacje rodzinne stały się popularnym narzędziem planowania finansowego w Polsce, zwłaszcza w kontekście sukcesji majątkowej i ochrony aktywów. Jednak nowe przepisy wprowadzone przez fiskusa budzą kontrowersje, ponieważ mogą stawiać małżonków w mniej korzystnej sytuacji niż osoby samotne. W tym artykule przyjrzymy się, jakie są te zmiany, jak wpływają na różne grupy społeczne oraz jakie mogą mieć konsekwencje dla przyszłych beneficjentów.

Fundacje Rodzinne – Podstawy Prawne

Fundacje rodzinne to forma organizacyjna, która pozwala na zarządzanie majątkiem rodzinnym przez kolejne pokolenia. Są one szczególnie użyteczne w kontekście sukcesji firm rodzinnych, umożliwiając płynne przekazanie majątku bez konieczności jego rozdzielania pomiędzy spadkobierców. Dotychczas fundacje te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwość optymalizacji podatkowej i ochrony aktywów przed roszczeniami wierzycieli.

Nowe Przepisy Fiskalne

Nowe regulacje wprowadzone przez fiskusa w Polsce zmieniają zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. W szczególności, małżonkowie mogą być traktowani mniej korzystnie w porównaniu do osób samotnych. Jednym z głównych zarzutów wobec nowych przepisów jest fakt, że w przypadku małżonków, podatek od darowizn i spadków może być wyższy, co negatywnie wpływa na planowanie finansowe rodzin.

Problemy i Kontrowersje

Główna kontrowersja dotyczy tego, że nowe przepisy mogą dyskryminować małżonków, zmuszając ich do ponoszenia wyższych kosztów podatkowych. Przepisy te mogą prowadzić do sytuacji, w której małżonkowie będą musieli płacić więcej za przeniesienie majątku do fundacji rodzinnej, co może zniechęcić do korzystania z tego narzędzia. Dla wielu rodzin, szczególnie tych z dużymi majątkami, może to oznaczać konieczność zmiany strategii zarządzania aktywami.

Konsekwencje dla Przyszłych Beneficjentów

Jednym z kluczowych celów fundacji rodzinnych jest zapewnienie stabilności finansowej dla przyszłych pokoleń. Jednak nowe przepisy mogą osłabić te fundamenty, narażając beneficjentów na wyższe obciążenia podatkowe. Może to prowadzić do zmniejszenia wartości majątku przekazywanego kolejnym pokoleniom, co z kolei może wpłynąć na długoterminowe cele finansowe rodzin.

Jak Uniknąć Problemów?

Aby uniknąć problemów związanych z nowymi przepisami, warto skonsultować się z doświadczonym doradcą prawnym lub podatkowym. Kancelaria Semper Paratus Legal House oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie fundacji rodzinnych, pomagając klientom zoptymalizować swoje strategie podatkowe i zabezpieczyć majątek rodzinny.

Podsumowanie

Nowe przepisy dotyczące fundacji rodzinnych wprowadzają istotne zmiany, które mogą negatywnie wpłynąć na małżonków. Ważne jest, aby być świadomym tych zmian i odpowiednio dostosować swoje strategie zarządzania majątkiem. Skorzystanie z profesjonalnego doradztwa może pomóc w uniknięciu niekorzystnych konsekwencji i zapewnieniu ochrony majątku rodzinnego na przyszłość.