Przejdź do treści Przejdź do stopki

Kryzys w Branży Transportowej w Polsce – Dogłębna Analiza

Polska branża transportowa stoi w obliczu kryzysu drugi rok z rzędu. Przedsiębiorcy po raz pierwszy w historii zwracają się o pomoc do rządu. Dane GUS pokazują, że w pierwszych czterech miesiącach 2024 r. przetransportowano o 2,7 proc. mniej ładunków niż rok wcześniej. Firmy transportowe borykają się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, a marża wynosi jedynie 1-2 proc.

Dlaczego to jest ważne?

Kryzys w branży transportowej ma bezpośredni wpływ na całą gospodarkę. Zmniejszenie przewozów oznacza ograniczenie dostaw towarów, co może prowadzić do wzrostu cen i spowolnienia gospodarczego. Firmy transportowe, które są kluczowym elementem łańcucha dostaw, zmagają się z rosnącymi kosztami, co zagraża ich stabilności.

Co powoduje kryzys?

Rynek przewozów jest niestabilny, a liczba zleceń mocno się waha. Wpływ na to ma sytuacja gospodarcza i spowolnienie, które było odczuwalne zwłaszcza w poprzednim roku. Firmy transportowe borykają się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, takimi jak podwyżka opłat drogowych, wyższa płaca minimalna, rosnące koszty części do samochodów i usługi warsztatowe.

Co proponują związkowcy?

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) zaproponował Ministerstwu Infrastruktury rozwiązania, które mogłyby uchronić sektor przed falą bankructw. Wśród propozycji jest m.in. zawieszenie na 12 miesięcy wydawania nowych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy i licencji wspólnotowej tym, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie byli uprawnieni do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Środki zaradcze proponowane przez TLP obejmują również:

  1. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw: Rząd powinien rozważyć wprowadzenie ulg podatkowych oraz subwencji dla najmniejszych firm transportowych.
  2. Regulacje dotyczące kosztów paliwa: Kontrola i ewentualne obniżenie akcyzy na paliwa mogłyby znacznie obniżyć koszty operacyjne dla firm transportowych.
  3. Zwiększenie inwestycji w infrastrukturę drogową: Poprawa stanu dróg i rozwój nowych tras mogłyby zwiększyć efektywność transportu i zmniejszyć koszty eksploatacyjne.

Podsumowanie

Kryzys w branży transportowej w Polsce wymaga natychmiastowych działań, aby zapobiec dalszym problemom w sektorze logistycznym i całej gospodarce. Propozycje związków zawodowych i przedstawicieli branży mogą pomóc w stabilizacji sytuacji, jednak konieczne jest szybkie i zdecydowane działanie ze strony rządu.