Przejdź do treści Przejdź do stopki

Paranoja w interpretacji przepisów podatkowych

Ministerstwo Finansów ostrzega przed legalnym stosowaniem prawa

W ostatnim artykule opublikowanym na Business Insider Polska, Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe, które nie tylko nie wyjaśniają, jak stosować przepisy, ale wręcz ostrzegają przed korzystaniem z jednego ze zwolnień z podatku od nieruchomości. To bezprecedensowe działanie, które zamiast wspierać podatników w legalnym korzystaniu z ustanowionego prawa, wprowadza atmosferę niepewności i strachu przed sankcjami.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej – pomiędzy prawem a praktyką

Trzy lata temu, w 2021 roku, polski ustawodawca podjął kroki mające na celu wsparcie rozwoju infrastruktury kolejowej poprzez wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości. Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 17 listopada 2021 r. miała na celu nie tylko doprecyzowanie zakresu tych zwolnień, ale również ich rozszerzenie, w tym na grunty, budynki i budowle wchodzące w skład obiektu infrastruktury usługowej (OIU).

Zmiany te miały wejść w życie z początkiem 2022 roku, jednakże ich pełne stosowanie zostało odroczone do końca 2023 roku w oczekiwaniu na notyfikację Komisji Europejskiej, gdyż dotyczyły one pomocy publicznej. Mimo braku zgody KE, przepisy te weszły w życie 1 stycznia 2024 roku, co wywołało niemałe kontrowersje.

Ministerstwo Finansów, w obliczu braku notyfikacji, wydało objaśnienia podatkowe z 8 maja 2024 roku, w których stwierdza, że zwolnienia z podatku od nieruchomości dla terminali towarowych nie mogą być stosowane do czasu zakończenia procesu notyfikacji. To stanowisko budzi poważne wątpliwości, gdyż objaśnienia podatkowe nie są źródłem prawa i nie mogą zmieniać treści obowiązujących przepisów.

Takie postępowania należy nazywać jednoznacznie PARANOJĄ! 

Podatnik ma być karany za legalne stosowanie ustanowionego prawa. Polskiego przedsiębiorcę chyba już niewiele zdziwi?

W Kancelarii Semper Paratus Legal House LTD podkreślamy, że prawo powinno być przewidywalne i stabilne. Podatnicy, organy podatkowe oraz sądy administracyjne nie są związane wykładnią przepisów prawa podatkowego zawartą w objaśnieniach i nie mają obowiązku ich stosowania. W obecnej sytuacji, gdzie przepisy weszły w życie bez wymaganej zgody KE, podatnicy znajdują się w stanie niepewności prawnej.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą w zrozumieniu obecnej sytuacji prawnej i doradzą, jak najlepiej postępować w obliczu tych niepokojących zmian.

Skontaktuj się z nami: 📞 +48 22 26 62 351 📧 [email protected]