Przejdź do treści Przejdź do stopki

Wzrost Luki VAT i Działania Fiskusa

W ostatnim czasie Urzędy Skarbowe zmieniły swój obiekt zainteresowania z podatku dochodowego na kwestię VAT-u. Dane wskazują, że luka VAT, czyli różnica między spodziewanymi a faktycznymi wpływami z podatku VAT, znacząco wzrosła w minionym roku, osiągając poziom 15,8%. To stanowi niemal podwojenie w porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie luka wynosiła 7,2%, a jeszcze dwa lata temu – tylko 2,6%.

Luka VAT. Rośnie liczba kontroli

O tym, że wzrost luki VAT nie umknął urzędom skarbowym pisze “Dziennik Gazeta Prawna”. W efekcie w minionym roku przeprowadzono ponad 9 tysięcy kontroli celno-skarbowych, w porównaniu z nieco ponad 4 tysiącami rok wcześniej.

Nie powiem, że w ostatnim roku rządów PiS rozhulały się mafie VAT. Ale poprawa z lat wcześniejszych też nie była wynikiem tego, że dochodziło do efektywnej walki z nadużyciami – mówił w kwietniu minister finansów Andrzej Domański. – Poprawa była efektem cyklu, wzrostu PKB. Nie uważam, żebyśmy mieli teraz strukturalne pogorszenie – uspokajał.

Luka VAT to kwota utraconych wpływów z podatku VAT, które budżet państwa powinien otrzymać na podstawie oszacowanej tzw. bazy podatkowej. Inaczej mówiąc, jest to różnica pomiędzy kwotą spodziewanych dochodów z VAT, a faktycznie pobraną kwotą podatku.

Kontrole Celno-Skarbowe

W odpowiedzi na rosnącą lukę VAT, urzędy skarbowe intensyfikują działania kontrolne. W minionym roku przeprowadzono ponad 9 tysięcy kontroli celno-skarbowych, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z poprzednimi latami.

Zmiany w Systemie Podatkowym

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na liczne zmiany w systemie podatkowym, które przyczyniły się do zwiększenia skali nieprzewidywalności i poziomu skomplikowania systemu, co negatywnie wpłynęło na pozycję Polski w rankingu konkurencyjności podatkowej.

Działania Rządu

Rząd podejmuje kroki mające na celu zaostrzenie walki z luką VAT. Jednak eksperci zwracają uwagę, że poprawa ściągalności podatków w przypadku podatku VAT okazała się nieodporna na kryzysy.

W Kancelarii Semper Paratus Legal House śledzimy bieżące zmiany w prawie podatkowym i oferujemy wsparcie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz reprezentacji przed organami skarbowymi. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.