Przejdź do treści Przejdź do stopki

Zmiany w przepisach dotyczących płatności gotówkowych w 2024 roku

W ostatnim czasie wiele dyskusji wywołała kwestia limitów płatności gotówkowych, zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w transakcjach prywatnych. W związku z tym, Kancelaria Semper Paratus Legal House pragnie przedstawić aktualne informacje na temat obowiązujących regulacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r., zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, utrzymano limit płatności gotówkowych w obrocie gospodarczym na poziomie 15 tys. zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą regulować swoje zobowiązania gotówką lub w formie bezgotówkowej, pod warunkiem, że jednorazowa wartość transakcji nie przekracza wskazanej kwoty.

W przypadku transakcji przekraczających 15 tys. zł brutto, konieczne jest dokonanie płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Jest to istotne zarówno dla zapewnienia przejrzystości finansowej, jak i dla zgodności z przepisami prawa podatkowego.

Co istotne, planowane ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych między osobami prywatnymi, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2024 r., zostały uchylone. Dzięki temu, w transakcjach prywatnych nie będzie obowiązywać żaden limit płatności gotówkowych, co jest zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa.

Dodatkowo, Parlament Europejski wprowadził nowe regulacje, które mają na celu walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zgodnie z tymi przepisami, płatności gotówkowe będą możliwe do kwoty 10 000 euro, z pewnymi wyjątkami. Warto zauważyć, że te zmiany mogą wpłynąć na obywateli krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.

Kancelaria Semper Paratus Legal House podkreśla, że jest to dynamicznie zmieniająca się dziedzina prawa, dlatego zachęcamy do regularnego śledzenia aktualności prawnych oraz konsultacji z naszymi ekspertami, aby zapewnić zgodność działalności gospodarczej i prywatnych transakcji z obowiązującymi przepisami.